Sazebníky úhrad sociálních služeb Global Partner Péče, z.ú.

Odlehčovací služby (od 1. 2. 2023 do 31. 7. 2024)

Pečovatelská služba (od 1. 2. 2023 do 31. 7. 2024)

Osobní asistence (od 1. 2. 2023 do 31. 7. 2024)


Odlehčovací služby (od 1. 8. 2024 )

Pečovatelská služba (od 1. 8. 2024 )

Osobní asistence (od 1. 8. 2024 )