Global Partner, a.s.

Sídlo: Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 09744665

DIČ: CZ09744665

DIČ pro DPH: CZ699000955

Zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25904

Společnost je součástí koncernu Vienna Insurance Group.

Email: info@gp.cz

O společnosti+

Global Partner, a.s. je společností zastřešující odborné poradenství a poskytování sociálních i zdravotních služeb. Jako skupina Global Partner v čele s mateřskou společností Global Partner, a.s. se zaměřujeme na to, aby lidé obdrželi náležitou péči o v jejich vlastním sociálním prostředí, kdy základem pro to je odborné poradenství a provázení napříč sociálně zdravotním prostředím. Usilujeme o poskytování komplexní péči tak, aby člověk mohl co nejdéle setrvat při zachování spokojeného a důstojného života tam, kde to má nejraději.

Odborná a kvalitní péče poskytovaná profesionálními pracovníky a edukovanými dobrovolníky umožňuje lidem podpořit jejich život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti v nejméně omezujícím prostředí. Naše služby jsou určeny lidem, když už jejich zdravotní stav a sociální situaci není možné zvládnout pouze při zapojení neformálních a blízkých pečujících. V tom případě individuálně plánujeme průběh poskytování služeb podle osobních cílů, potřeb a schopností člověka.

Zajišťujeme poskytování služeb zejména seniorům, lidem s akutními i chronickými onemocněními, lidem se sníženou soběstačností, bezmocností nebo zdravotními postiženími a také těm, kteří jsou již v terminálním stavu. Chceme při tom všem dát smysl naší činnosti: zvýšit úroveň života člověka i jeho blízkých a členů rodiny, kdy člověku při setrvání v bezpečném domácím prostředí jsme oporou a hledáme společnou cestu pro udržení a zlepšení zdravotního stavu, zvýšení schopnosti pečovat o sebe sama nebo umenšování strádání pro lidi nevyléčitelně nemocné či zabezpečení klidného umírání.

 

Naše vize:

Všichni naši klienti zůstanou doma déle žít kvalitní život

 

Naše mise:

Poskytujeme péči, které vrací lidi i jejich blízké zpět do života

 

Naše hodnoty:

> Člověk a jeho důstojnost je pro nás na 1. místě

> Máme důvěru a respekt ke všem kolegům ve stejném oboru

> Posilujeme soběstačnost a samostatnost

> Podporujeme vzdělávání a nové pracovní metody či postupy

Zásady zpracování osobních údajů+

Valné hromady – pozvánky a zápisy+

Zde najdete povinně zveřejňované informace pro akcionáře společnosti Global Partner, a.s. podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. Jedná se zejména o pozvánky na valné hromady a zápisy z těchto valných hromad.

Zápis ze dne 28. 1. 2021

Zápis ze dne 31. 8. 2022

Zápis ze dne 20. 4. 2023

Výroční zprávy+

Global Partner, a.s. vás každý rok informuje skrze svou výroční zprávu o své činnosti, dosažených výsledcích a finanční situaci. Ve zprávě naleznete shrnutí celého uplynulého roku, naše úspěchy a vize do budoucnosti, účetní uzávěrku, informace o sociální a ekonomické odpovědnosti a naše další rozvojové plány.

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023