Global Partner Zdraví, s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 09903291

DIČ: CZ09903291

DIČ pro DPH: CZ699000955

Zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 343936

Společnost je součástí koncernu Vienna Insurance Group.

Email: info@gp.cz

O společnosti+

Global Partner Zdraví, s.r.o. poskytuje terénní zdravotní služby. Jsme tak zřizovatelem nestátních zdravotnických zařízení v různých částech České republiky, jež zahrnují pracoviště domácí zdravotní péče nebo jiných služeb spojených s péčí o pacienta v jeho vlastním sociálním prostředí. Společně se sesterskou společností Global Partner Péče, z.ú., poskytovatelem odborného poradenství a sociálních služeb, se podílíme na komplexní péči o člověka tak, aby mohl co nejdéle setrvat při zachování spokojeného a důstojného života tam, kde to má nejraději.

Odborná a kvalitní zdravotní péče poskytovaná profesionálními zdravotníky umožňuje zkrátit dobu pobytu v nemocničním či jiném zdravotnickém zařízení na nezbytně nutnou dobu, případně je možné se dokonce zůstat doma po celou dobu a nebýt v nemocnici. Domácí zdravotní péče je určena lidem, když jejich zdravotní stav není už možné zvládnout pouze při zapojení neformálních a blízkých pečujících. V tom případě o poskytování této vyžádané péče rozhoduje praktický lékař nebo ošetřující lékaři při hospitalizaci. Při indikaci lékaře je domácí zdravotní péče plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Domácí zdravotní péči poskytujeme lidem všeho věku, lidem s akutními i chronickými onemocněními, lidem se sníženou soběstačností, bezmocností nebo zdravotními postiženími a také těm, kteří jsou již v terminálním stavu. Chceme při tom všem dát smysl naší činnosti: zvýšit úroveň života pacienta i jeho blízkých a členů rodiny, kdy člověku při setrvání v bezpečném domácím prostředí jsme oporou a hledáme společnou cestu pro udržení a zlepšení zdravotního stavu, zvýšení schopnosti pečovat o sebe sama nebo umenšování strádání pro lidi nevyléčitelně nemocné či zabezpečení klidného umírání.

 

Naše vize:

Všichni naši klienti zůstanou doma déle žít kvalitní život

 

Naše mise:

Poskytujeme péči, které vrací lidi i jejich blízké zpět do života

 

Naše hodnoty:

> Člověk a jeho důstojnost je pro nás na 1. místě

> Máme důvěru a respekt ke všem kolegům ve stejném oboru

> Posilujeme soběstačnost a samostatnost

> Podporujeme vzdělávání a nové pracovní metody či postupy

Zásady zpracování osobních údajů+

Výroční zprávy a účetní závěrky+

Global Partner Zdraví, s.r.o. vás každý rok informuje skrze svou výroční zprávu o své činnosti, dosažených výsledcích a finanční situaci. Ve zprávě naleznete shrnutí celého uplynulého roku, naše úspěchy a vize do budoucnosti, účetní uzávěrku, informace o sociální a ekonomické odpovědnosti a naše další rozvojové plány.

Účetní závěrka a zpráva o propojených osobách za rok 2021

Účetní závěrka a zpráva o propojených osobách za rok 2022