Global Partner Péče, z.ú.

Sídlo: Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 09903046

DIČ: CZ09903046

DIČ pro DPH: CZ699000955

Zápis: v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 934

Společnost je součástí koncernu Vienna Insurance Group.

Email: info@gp.cz

Jsme členem největší profesní organizace sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice, která je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby.

O společnosti+

Global Partner Péče, z.ú. poskytuje odborné poradenství a terénní sociální služby. Jsme tak zřizovatelem odborných pracovišť sociálních služeb v různých částech České republiky, jež zahrnují sociální poradny a zázemí pro pečovatelské služby, odlehčovací služby nebo jiné služby spojené s péčí o uživatele v jeho vlastním sociálním prostředí. Společně se sesterskou společností Global Partner Zdraví, s.r.o, poskytovatelem terénních zdravotních služeb, se podílíme na komplexní péči o člověka tak, aby mohl co nejdéle setrvat při zachování spokojeného a důstojného života tam, kde to má nejraději.

Odborná a kvalitní péče poskytovaná profesionálními pracovníky a edukovanými dobrovolníky umožňuje lidem podpořit jejich život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti v nejméně omezujícím prostředí. Naše služby jsou určeny lidem, když už jejich zdravotní stav a sociální situaci není možné zvládnout pouze při zapojení neformálních a blízkých pečujících. V tom případě individuálně plánujeme průběh poskytování služeb podle osobních cílů, potřeb a schopností člověka.

Zajišťujeme poskytování služeb zejména seniorům, lidem s akutními i chronickými onemocněními, lidem se sníženou soběstačností, bezmocností nebo zdravotními postiženími a také těm, kteří jsou již v terminálním stavu. Chceme při tom všem dát smysl naší činnosti: zvýšit úroveň života člověka i jeho blízkých a členů rodiny, kdy člověku při setrvání v bezpečném domácím prostředí jsme oporou a hledáme společnou cestu pro udržení a zlepšení zdravotního stavu, zvýšení schopnosti pečovat o sebe sama nebo umenšování strádání pro lidi nevyléčitelně nemocné či zabezpečení klidného umírání.

Naše vize:

Všichni naši klienti zůstanou doma déle žít kvalitní život

Naše mise:

Poskytujeme péči, které vrací lidi i jejich blízké zpět do života

Naše hodnoty:

> Člověk a jeho důstojnost je pro nás na 1. místě

> Máme důvěru a respekt ke všem kolegům ve stejném oboru

> Posilujeme soběstačnost a samostatnost

> Podporujeme vzdělávání a nové pracovní metody či postupy

Zásady zpracování osobních údajů+

Výroční zprávy a zprávy o činnosti+

Global Partner Péče, z.ú. vás každý rok informuje skrze svou výroční zprávu o své činnosti, dosažených výsledcích a finanční situaci. Ve zprávě naleznete shrnutí celého uplynulého roku, naše úspěchy a vize do budoucnosti, účetní uzávěrku, informace o sociální a ekonomické odpovědnosti a naše další rozvojové plány.

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Zpráva o činnosti za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023