Partneři Global Partner

Děkujeme rovněž všem větším i menším dárcům a také krajům, obcím, firmám a institucím, které nás podpořily.
Moravskoslezský kraj podpořil činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2022 dotací 61.000,- Kč a v roce 2023 dotací 880.000,- Kč
Jihomoravský kraj podpořil projekt Péče, díky níž můžete být tam, kde to máte rádi – Pečovatelská služba v ORP Hodonín a Břeclav v roce 2022 dotací 507.160,- Kč, v roce 2023 dotací 2.370.871,- Kč a v roce 2024 dotací 2.104.000,-Kč
Liberecký kraj podpořil činnost naší organizace (terénní osobní asistence) v roce 2023 dotací 996.242,- Kč.
Město Jirkov podpořilo činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2022 dotací 1.000,- Kč a v roce 2023 dotací 15.000,- Kč
Městská část Praha 5 podpořila činnost naší organizace (terénní osobní asistence) v roce 2022 dotací 5.000,- Kč, v roce 2023 dotací 5.000,- Kč a v roce 2024 dotací 7.000,- Kč
Městská část Praha 6 podpořila činnost naší organizace (terénní osobní asistence a odlehčovací služby) v roce 2022 dotacemi dohromady ve výši 50.000,- Kč a v roce 2023 ve výši 81.900,- Kč
Statutární město Chomutov podpořilo činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2022 dotací 99.000,- Kč, v roce 2023 dotací 100.000,- Kč a v roce 2024 dotací 109.800,- Kč
Plzeňský kraj podpořil činnost naší organizace (projekt Partner pro pečující) v roce 2022 dotací 100.000,- Kč
Statutární město Karlovy Vary podpořilo činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2022 dotací 35.000,- Kč
Statutární město Olomouc podpořilo činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2022 dotací 80.000,- Kč a v roce 2023 dotací 130.000,- Kč
Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové podpořila činnost naší organizace v roce 2022 částkou 18.000,- Kč a v roce 2023 částkou 20.000,- Kč, a to na projekt „Vzdělávání Global Partner Péče“ z programu „Senior“, z výzvy „Senior 2023“.
Nadace ČEZ v letech 2022 a 2023 podpořila naši činnost projektem „Case management v českých regionech“ celkovou částkou 350.000,- Kč.
Město Frýdlant nad Ostravicí podpořilo činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2022 dotací 18.000,- Kč, v roce 2023 dotací 80.000,- Kč a v roce 2024 dotací 110.000,- Kč
Město Ostrov podpořilo činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2022 dotací 30.000,- Kč, v roce 2023 dotací 70.000,- Kč a v roce 2024 dotací 110.000,- Kč
Město Paskov podpořilo činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 40.000,- Kč a v roce 2024 dotací 40.000,- Kč
Obec Janovice podpořila činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 20.000,- Kč a v roce 2024 dotací 30.000,- Kč
Obec Kunčice pod Ondřejníkem podpořila činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 20.000,- Kč a v roce 2024 dotací 20.000,- Kč
Obec Ostravice podpořila činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 40.000,- Kč a v roce 2024 dotací 70.000,- Kč
Obec Pržno podpořila činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 5.000,- Kč
Město Aš podpořilo činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 20.000,- Kč a v roce 2024 dotací 19.900,- Kč
Hlavní město Praha podpořilo činnost naší organizace (osobní asistence) v roce 2023 dotací 1.058.000,- Kč.
Město Hejnice podpořilo činnost naší organizace (terénní osobní asistence) v roce 2023 dotací 20.000,- Kč
Město Otrokovice podpořilo činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 46.900,- Kč a v roce 2024 dotací 39 500,- Kč
Město Raspenava podpořilo činnost naší organizace (terénní osobní asistence) v roce 2022 dotací 82.200,- Kč a v roce 2023 dotací 62.550,- Kč
Město Rokycany podpořilo činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 30.000,- Kč a v roce 2024 dotací 20.000,- Kč
Město Uherské Hradiště podpořilo činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 92.000,- Kč a v roce 2024 dotací 99.000,- Kč
Městská část Praha 10 podpořila činnost naší organizace (terénní osobní asistence a odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 80.000,- Kč a v roce 2024 terénní osobní asistenci dotací 40 000,-Kč.
Městys Jince podpořil činnost naší organizace (pečovatelská služba) v roce 2022 darem 40.000,- Kč a v roce 2023 dotací 60.000,- Kč
Obec Vojkovice podpořila činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 15.000,- Kč
Statutární město Zlín podpořilo činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 240.300,- Kč
Zlínský kraj podpořil činnost naší organizace (odlehčovací služby) v roce 2023 dotací 2.500.000- Kč a v roce 2024 dotací 2.960.500,- Kč
Moravskoslezský kraj podpořil terénní odlehčovací služby dotací 128.000,- Kč v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2023
Městská část Praha 11 podpořila činnost naší organizace (terénní osobní asistence) v roce 2023 dotací 15.000,- Kč a v roce 2024 dotací 17.000,- Kč
Nadace ČEZ podpořila v roce 2023 a 2024 naši činnost projektem "Ověření způsobu měření efektivity intervencí za použití inovativní řízení pomocí systému OMAHA" v ČR ve výši 100 000,- Kč
Obec Višňová podpořila činnost naší organizace (terénní osobní asistence) v roce 2023 dotací 5.000,- Kč
Děkujeme městu Desná za poskytnutí zrekonstruovaných prostor, které nyní slouží jako zázemí pro terénní sociální službu osobní asistence Global Partner Péče, z.ú.
Město Tanvald podpořilo činnost naší organizace (terénní osobní asistence) v roce 2023 dotací 22.500,-Kč a v roce 2024 dotací 40.000,- Kč
Ústecký kraj podpořil činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) skrze Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 2024 - velký dotační program dotací 524.200,- Kč; https://www.kr-ustecky.cz
Ústecký kraj podpořil činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) skrze Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji 2024 - malý dotační program dotací 3.990,- Kč; https://www.kr-ustecky.cz
Obec Lhotka podpořila činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2024 dotací 5.000,- Kč
Nadace EPCG nás v rámci dvouletého projektu „Doma je doma 2023“ podpoří v letech 2024-2025 částkou 1.546.600,- Kč
Obec Baška podpořila činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2024 dotací 35.000,- Kč
V rámci projektu OPZ+ „Výzva 033 ITI - sociální začleňování“ nás MPSV podporuje v letech 2024–2026 celkovou částkou 3.863.475,- Kč.
Liberecký kraj podpořil činnost naší organizace (terénní osobní asistence) v roce 2024 dotací (spolufinancování) 175.000,- Kč.
Karlovarský kraj podpořil činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby a odborné sociální poradenství) skrze Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2024 částkou 2.596.200,- Kč; www.kr-karlovarsky.cz
Olomoucký kraj podpořil činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) skrze Program pro poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2024 a jeho Podprogramem č. 1 částkou 1.900.000,- Kč.
Liberecký kraj podpořil ze svého rozpočtu činnost naší organizace (terénní osobní asistence) neinvestiční dotací z finančních prostředků MPSV v roce 2024 dotací 2.167.600,- Kč.
Moravskoslezský kraj podpořil činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) neinvestiční dotací z finančních prostředků státního rozpočtu – kapitoly 313 MPSV na zajištění sociálních služeb v roce 2024 částkou 1.025.000,- Kč.
Plzeňský kraj podpořil činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) skrze Podporu sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024 dotací 1.832.715,- Kč.
Statutární město Olomouc v roce 2024 podpořilo ze svého rozpočtu činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) částkou 150.000,-Kč a v rámci pilotního projektu „Podpora pečovatelských dovedností“ částkou 40.000,-Kč
Hlavní město Praha podpořilo činnost naší organizace (osobní asistence) v rámci grantového řízení v roce 2024 dotací ve výši 615.000,-Kč.
Hlavní město Praha podpořilo činnost naší organizace (osobní asistence) v rámci dotačního řízení na Podporu sociálních služeb poskytovaných na území hl.m. Prahy nebo jeho občanům v roce 2024 dotací ve výši 1.137.000,-Kč.
Město Příbram podpořilo činnost naší organizace v rámci projektu „Pečovatelská služba pro obyvatele Příbrami a okolních obcí“ v roce 2024 částkou 60.000,-Kč
Středočeský kraj podpořil činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v roce 2024 dotací 774.100,- Kč
Plzeňský kraj podpořil činnost naší organizace v roce 2024 finanční dotací na investiční náklady (projekt Pořízení automobilu pro terénní odlehčovací služby Global Partner) ve výši 229.000,- Kč
Městská část Praha 6 podpořila činnost naší organizace (terénní osobní asistence a odlehčovací služby) v roce 2024 dotacemi v celkové výši 106.400,-Kč
Město Desná podpořilo činnost naší organizace (terénní osobní asistence) v roce 2024 dotací 20.000,-Kč
Plzeňský kraj podpořil činnost naší organizace (terénní odlehčovací služby) v rámci projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024 dotací 117.137,- Kč
Obec Štěnovice podpořila naši činnost (terénní odlehčovací služby) dotací ve výši 25.000,- Kč