alt obrazku

Case management

Přinášíme vám metodu spolupráce, kde jsme vaším průvodcem sociální a zdravotní oblastí, a jako partnerovi vám zpracujeme komplexní plán pomoci, který co nejlépe řeší vaši nepříznivou životní situaci a zdravotní stav.

Co je Case management

Case management je spolupráce mezi občanem, case managerem a obcí, při které case manager vytváří plán pomoci obsahující hlavně zdravotní a sociální péči, zajištění chodu domácnosti a získání finančních příspěvků od státu.

Zdravotní péče
Sociální péče
Domácnost
Příspěvky

Hlavní výhody

Individuální přístup

Plán pomoci je zaměřen na řešení nepříznivé životní situace a zdravotního stavu klienta. Cílem je, aby klient mohl i přes dílčí ztrátu soběstačnosti žít co nejdéle ve vlastním sociálním prostředí.

Kontrola efektivity

Od vypracování plánu a začátku poskytování pomoci kontrolujeme efektivitu poskytované péče. Průběžně vyhodnocujeme efektivitu a kvalitu z pohledu příjemce i poskytovatele služeb.

Komplexita péče

Nastavení péče významně předurčuje její úspěšnost. Je nutné zohlednit sociálně- zdravotní situaci klienta, individuálně identifikovat jeho problémy a aktivně hledat možnosti využití neformální komunitní péče. Bez odborného posouzení široké škály příčin nepříznivého stavu a vytvoření individuálního plánu péče napříč obory multidisciplinárního týmu lze jen těžce nepříznivou sociální situaci řešit.

Jak vám case management pomůže

Josef je 79letý vdovec z Plzně. Jeho dcera žije v Liberci a dojíždí za ním 1x za měsíc. Josefovi už docházejí síly, má potíže s hygienou a trpí špatným prokrvováním nohou. O jeho stavu informuje dceru sousedka Jana, která mu občas pomáhá. Dcera se o svého tátu bojí a uvažuje, že se obrátí na domov pro seniory. Josef tam ale odmítá jít.
Josefova dcera se tak obrátila na nás. Domluvili jsme si schůzku přímo u jejího otce doma spolu s naším průvodcem péčí – case managerem. Při návštěvě case manager zjistil, že Josef žije ve velkém bytě, který už nezvládá uklízet. V bytě byl cítit zápach, sociální zázemí nebylo čisté a v koupelně byla kupa nevypraného prádla. Ukázalo se také, že Josef nemá síly si připravit kvalitní jídlo.
Case manager se dohodl s Josefem, že mu pomůže navrhnout režim stravy a hydratace, který ho postaví na nohy. Do té doby mu bude pomáhat pečovatelská služba a sousedka Jana. Jídlo bude připravováno pod ohledem nutričního terapeuta. Case manager také zajistí návštěvu praktického lékaže za účelem kompledního vyšetření a zajištění domácí ošetřovatelské péče pro ošetření problémů na nohou.
O měsíc později došlo k vyhodnocení sociální a zdravotní pomoci. Navržené kroky přispěly ke zvýšení soběstačnosti, což se pozitivně odrazilo i na psychickém stavu Josefa. Jeho umístění do domova pro seniory nyní nepříchází v úvahu a Josef může žít stále doma. Dobrý pocit z toho má i dcera a také sousedka Jana, jejíž pomoc je vítaná a ceněná. A radujeme se i my, že jsme Josefovi pomohli.